Biuro Rachunkowe Krosno JP Biuro ZAJDEL & KORONA s.c.
top
bok
kobieta
         
 

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

 • Prowadzenie ewidencji VAT

 • Rozliczanie PIT, CIT, VAT

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

 • Sporządzanie sprawozdań GUS

 • Sporządzanie deklaracji PFRON

POZOSTAŁE USŁUGI

 • Rozliczenia roczne PIT-36, PIT-37

 • Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych
  z budownictwem mieszkaniowym
  (Zwrot VAT za materiały budowlane)

 

OBSŁUGA WYNAGRODZEŃ PRACOWNICZYCH

 • Prowadzenie akt osobowych

 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników
  w ZUS

 • Sporządzanie deklaracji ZUS

 • Przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych

 • Sporządzanie list płac

 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników

 • Rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników

 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

 • Zaświadczenia

 
         
JP Biuro Rachunkowe Krosno copyright ©2011 jpbiuro.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone
GRAFFIKO - projektowanie stron
cien